ข่าวการศึกษา

นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ใช้เวลาว่างก่อนเข้าศึกษาต่อในสระดับอุดมศึกษา สอนภาษาอังกฤษเด็กในชุมชน หวังปลูกฝังภาษาอังกฤษให้กับเด็กเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58

 

ข่าว สงขลา / นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ใช้เวลาว่างก่อนเข้าศึกษาต่อในสระดับอุดมศึกษา สอนภาษาอังกฤษเด็กในชุมชน หวังปลูกฝังภาษาอังกฤษให้กับเด็กเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58

นางสาวปุณฑิตา สารดิษฐ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า สำหรับช่วงปิดเทอมปลายภาคเรียนของทุกปี จะใช้เวลาในการเรียนเสริมในวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ แต่ด้วยปีนี้เป็นปีแรกที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยฯต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนเวลาช่วงก่อนเปิดภาคเรียนจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยปีนี้ได้คิดใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมปลายภาคเรียนระหว่างเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งตนเองสอบได้ในสำนักศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างที่รอเข้าศึกษาต่อในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ตนจึงได้สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในชุมชนด้วยการสอนเขียน และอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น อาทิ การกล่าวทักทาย การสนทนาแบบง่ายๆ การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษกับสิ่งของรอบตัว พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรม เกม และเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อที่เด็กจะได้จดจำ และรู้สึกสนุกเวลาที่เรียน โลก นอกจากนี้ตนยังมองว่าภาษาอื่นๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรจะศึกษา เช่น ภาษาจีน ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กเล็กที่เข้ามาเรียนก็จะเป็นเด็กๆ ในชุมชนใกล้บ้านที่เดิมทีเวลาปิดเทอมก็จะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในการเล่นสนุกกันตามประสาเด็ก จึงเกิดความคิดที่อยากจะสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก เพราะเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ประกอบกับต้นปีหน้า (1 ม.ค. 58) ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จึงเห็นว่าเด็กๆ ถ้าได้เรียนรู้ และปลูกฝังภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กก็น่าจะดี และมีประโยชน์

นางสาวปุณฑิตา สารดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้เยาวชนทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ และเมื่อประเทศไทศก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนั้น ภาษาอังกฤษจะกลายเป็นภาษากลางในการสื่อสารเต็มรูปแบบ และต่อไปก็จะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องรู้ และเก่งภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียน และเวทีโลก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top