ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 16 เปิดโครงการ “พัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ”

วันนี้ (7 มิ.ย. 57) ที่ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานการเปิดโครงการ “พัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” โดยมี นายศังกร รักชูชื่น รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะครู อาจารย์ และผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 150 คน ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการ “พัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” เพื่อให้ข้าราชการครูได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และนำเสนอประกอบการกำหนดตำแหน่งเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว 17/2552 ในปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน จำนวน 159 คน และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน รวม 163 คน

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้กำหนดจัดพัฒนาผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ครั้ง ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมในอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ รูปแบบการพัฒนา ครั้งที่ 1 ใช้วิธีบรรยายโดยวิทยากรหลัก และครั้งที่ 2-5 ใช้วิธีปฎิบัติการโดยวิทยากรพี่เลี้ยงรูปแบบการพาทำจนสามารถนำผลงานวิจัยทางวิชาการไปเสนอเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะได้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top