ข่าวมาใหม่

พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ที่ทั่วโลกยกย่อง

ไม่ใช่แค่เพียงชาวไทย ที่ทั้งเคารพและยกย่องพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ของไทย แต่คุณความดีและพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระองค์ ยังได้รับการยกย่องจากทั่วโลก และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นิตยสารฝรั่งเศสก็ได้ตีพิมพ์เรื่องราวของพระองค์เผยแพร่ไปทั่วโลก

การตีพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์และเรื่องราวต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของนิตยสาร “ปวงต์ เดอ วู” ของฝรั่งเศส เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นที่เคารพยกย่องไม่ใช่แต่เฉพาะปวงชนชาวไทย แต่คุณความดี การทรงงานหนักและพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของพระองค์ ยังเป็นที่ร่ำลือไปทั่วโลก

นิตยสารรายงสัปดาห์ ปวง เดอ วู ฉบับวันที่ 19-25 ตุลาคม 2559 ได้ตีพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของไทยบนหน้าปก อีกทั้ง ภายในเล่มซึ่งมีทั้งหมด 82 หน้า ยังมีทั้งภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของไทยด้วย

เนื้อหาและภาพถ่ายภายในเล่มมีทั้งพระราชประวัติ การขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส การทรงงาน พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี การถ่ายภาพและการวาดภาพ ภาพถ่ายพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภาพถ่ายในอดีตเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พร้อมกับสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และแน่นอนที่สุดว่า มีการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีพสกนิกรชาวไทยจำนวนมากร่ำไห้และอาลัยต่อการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศิริราช อีกทั้ง ยังมีภาพพสกนิกรชาวไทยเฝ้ารอส่งเสด็จจากโรงพยาบาลศิริราชอย่างเนืองแน่นไปตลอดเส้นทางจนถึงพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้ด้วย

การทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนของพระองค์ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงนามธรรม แต่เป็นรูปธรรม ที่เกิดขึ้นจริงและแตะต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวง โครงการแกล้งดิน โครงการห่มดิน โครงการแก้มลิงและโครงการปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น ล้วนเป็นคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งสิ้น อีกทั้ง ยังเป็นโครงการที่ชาวต่างชาติยกย่องในพระอัจฉริยภาพความเป็นนักพัฒนาของพระองค์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมัชชาสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ได้มีการประชุมนัดพิเศษ เพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งยูเอ็น ได้ถวายรางวัล UNDP Human Development Live Time Achievement Award ซึ่งเป็นรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ และรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นดีพี และยังได้เลือกให้วันดินโลกหรือ World Soil Day ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช ด้วย

พระอัจริยภาพและคุณงามความดีของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ยังคงเป็นที่กล่าวขานและจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างไม่รู้ลืม

พรทิพย์ แสงมหาชัย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ / เรียบเรียง-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top