ข่าวมาใหม่

“อาคารเย็นศิระ” เพราะพระบริบาล จ.สงขลา ที่พักพิงกาย-ใจ ผู้ป่วยยากไร้ ด้วยน้ำพระทัยของพ่อหลวง

“อาคารเย็นศิระ” หรืออาคารที่ผู้ป่วย เรียกว่า “อาคารในหลวง” เป็นอาคารที่คนในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์รู้จักเป็นอย่างดี แม้แต่บุคคลทั่วไปที่เคยได้ยินเรื่องราวแห่งการแบ่งปัน และการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ทั้งในด้านที่พัก ด้านอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น หรือแม้แต่ด้านการสร้างอาชีพให้กับญาติผู้ป่วย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า “อาคารเย็นศิระ” เริ่มต้นจากการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นที่พักพิง และช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล พระองค์ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อน หวังให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีที่พึ่งพิงยามเจ็บป่วยทางกาย

ด้าน นางศิริรัตนา คุ่ยณรา ชาวจังหวัดพังงา หนึ่งในผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และเป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่ได้พักพิงใน “อาคารเย็นศิระ” กล่าวทั้งน้ำตานองหน้า ว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงห่วงใยผู้ป่วยที่ยากไร พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยทุกคนจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคร้าย ให้สมดั่งปณิธานของพ่อหลวงที่หวังให้พสกนิกรของพระองค์หายจากอาการเจ็บป่วย

“อาคารเย็นศิระ” เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2531 และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารดังกล่าว

จากวันนั้นถึงวันนี้ “อาคารเย็นศิระ” ยังคงเป็นที่พึ่งพิงของผู้ป่วยและญาติได้เสมอ ไม่เพียงแค่ร่างกาย แต่รวมไปถึงจิตใจ แม้ร่างกายจะเหน็บหนาวจากโรคภัย แต่ด้วยพระเมตตา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้เกิดเรื่องราวดีๆ มากมายในอาคารแห่งนี้ ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข สุขจากการให้ สุขจากการได้รับ และสุขที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตราบจนทุกวันนี้

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top