ข่าวมาใหม่

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังความร่มเย็นสู่เมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2531 ได้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ สาเหตุเกิดจากปริมาณน้ำคลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่าน อ.หาดใหญ่ ล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบริเวณใจกลางเมือง สร้างความเสียหายประมาณ 4,000 ล้านบาท ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2531 ว่า “การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยด้วยวิธีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่คลองอู่ตะเภา หรือตามลำน้ำสาขา เพื่อสกัดกั้นน้ำจำนวนมากไม่ให้ไหลมายังเมืองหาดใหญ่นั้น คงไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มีทำเลที่เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าวได้เลย ดังนั้น การแก้ไขและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการ น่าจะได้แก่ การขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ทำหน้าที่แบ่งน้ำจากคลองอู่ตะเภาหรือช่วยรับน้ำที่ไหลลงมาท่วมตัว อ.หาดใหญ่ ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว นอกจากนั้น หากต้องการที่จะป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธุรกิจให้ได้ผลโดยสมบูรณ์แล้ว หลังจากที่ก่อสร้างคลองระบายน้ำเสร็จ ก็ควรพิจารณาสร้างคันกั้นน้ำรอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับติดตั้งระบบสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ให้ท่วมขังตามความจำเป็น ทั้งนี้ ให้พิจารณาร่วมกับระบบของผังเมืองให้มีความสอดคล้องและได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย” จากแนวพระราชดำริดังกล่าว จึงเกิดเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น

นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา เปิดเผยว่า ทางกรมชลประทานได้มีการขุดลอกคลองธรรมชาติ 7 สาย เพื่อผันน้ำจากรอบๆ ตัวเมืองหาดใหญ่ ลงสู่ทะเลสาบสงขลาให้เร็วที่สุด โดยมีคลองสายหลัก คือ คลองระบายน้ำ ร.1 ความยาวประมาณ 21 กิโลเมตร และขณะนี้กำลังปรับปรุงในระยะที่ 2 จากเดิมระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ สกัดน้ำไม่ให้เข้าเมือง โดยผันน้ำออกก่อนเข้าเมือง และสามารถตัดยอดน้ำ กักเก็บน้ำไว้บริเวณต้นน้ำ

จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวไทยไม่เฉพาะแต่พื้นที่ภาคใต้ได้รอดพ้นจากอุทกภัย และยังนำมาซึ่งประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกด้วย อาทิ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) สามารถสูบน้ำบริเวณหน้าประตูเพื่อนำไปผลิตน้ำอุปโภค บริโภค ในการส่งจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบกว่า 100,000 ครัวเรือน และบริเวณท้ายคลองระบายน้ำยังสามารถเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรได้มากถึง 10,000-20,000 ไร่ สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่างร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหาที่สุดมิได้ ตราบจนทุกวันนี้

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top