ข่าวมาใหม่

โรงเรียนร่มเกล้า จ.นราธิวาส โรงเรียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ติดตามจากรายงาน

“…ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งของทั้งชีวิตและส่วนรวม คือ การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญมั่นคงเกือบทุกอย่างในบุคคล และประเทศชาติ…” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2518 โดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์”

เมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ความทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า นักเรียนในเขตอำเภอยี่งอ มีความประสงค์เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ต้องเดินทางทางไปในตัวเมืองนราธิวาส เนื่องด้วยเพราะไม่มีโรงเรียนในพื้นที่ จึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขึ้นในอำเภอ โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนร่มเกล้า”

นายดนัย วิเชียรสมร อดีตกำนันตำบลยี่งอ กล่าวว่า เริ่มแรกไม่มีโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียน และทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่าโรงเรียนร่มเกล้า

“…ในหลวงทรงตรัสว่าโรงเรียนแห่งนี้ชื่อร่มเกล้า มีชื่อเกี่ยวกับเรา ต้องพัฒนาให้เจริญ โดยเมื่อปี 2518 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนร่มเกล้าแห่งนี้ ส่วนเด็กที่จบการศึกษาจากที่นี่ไปเป็นดอกเตอร์ เป็นตำรวจ เป็นครู หรือเป็นผู้จัดการธนาคารก็มี จากเมื่อก่อนชาวบ้านไม่มีความรู้ พอในหลวงสร้างโรงเรียนนี้มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้เด็กเจริญ และกลับมาพัฒนาพื้นที่…”

ขณะที่ นายมะสัยฟูบาฮารี ปานาหม๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร่มเกล้า กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนโรงเรียนแห่งนี้ นับว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

“…ตนเองมีฐานะยากจน ไร้การศึกษา จึงมาเรียนที่นี่ คนแถวบ้านก็ยากจน ก็จะส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนของในหลวง…”

กล่าวได้ว่าโรงเรียนร่มเกล้า ในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส สำเร็จขึ้นโดยพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงพระราชดำริเกี่ยวกับการให้การศึกษาเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนร่มเกล้าว่า ว่า “การเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเป็นการดี แต่ขณะเดียวกันก็ควรสอนวิชาต่างๆ ที่จะช่วยในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ใหญ่”

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนร่มเกล้า มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 734 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษารวม 53 คน โดยมีนายอับดุลกอเดร์ อิบบรอฮิม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสนองพระราชปณิธานมาโดยตลอดตราบถึงปัจจุบัน

ปพิชญานันท์ เทพรักษ์ สวท.นราธิวาส / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top