ข่าวมาใหม่

อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ เนื่องจากทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 จ.นราธิวาส พบการระบาดของโรคหัด ประมาณ 200 คน ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นความสำคัญของการนำเด็กมารับวัคซีนป้องกันโรคหัดตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ รับวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน และครั้งที่สองเมื่ออายุ 4-6 ปี ทำให้ จ.นราธิวาส มีความครอบคลุมการรับวัคซีนต่ำ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัด มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ จ.นราธิวาส จึงให้ทุกอำเภอดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ติดตามเด็กตามเกณฑ์เป้าหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนพร้อมกัน ในวันที่ 9 พ.ค. 60 พร้อมกันทั้ง 13 อำเภอ

สำหรับ อ.สุไหงโก-ลก นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 900 คน ในพื้นที่ 4 ตำบลของ อ.สุไหงโก-ลก ในวันที่ 9 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง พร้อมระบุการดำเนินการในการลดการแพร่ระบาดของโรคหัดใน อ.สุไหงโก-ลก ต้องดำเนินการเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลชัดเจน ตามนโยบายอำเภอ 4 ดี ของ อ.สุไหงโก-ลก ที่มีเรื่องของสุขภาพเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญ โดยขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และ อสม. ร่วมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ โดยหากเป็นพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ขอให้ใช้มาตรการเคาะประตูบ้าน เพื่อสำรวจหากลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในพื้นที่ให้มีตัวเลขเป็นศูนย์

ด้าน นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่มีผลต่อการละเลย หรือหลีกเลี่ยงที่จะมารับวัคซีนโรคหัด เนื่องจากมีความเชื่อว่า วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวมีการปนเปื้อนของสารที่ผิดหลักศาสนา ซึ่งตามข้อเท็จจริงทางสำนักจุฬาราชมนตรีออกมายืนยันแล้วว่า ส่วนผสมของตัวยาในวัคซีนป้องกันโรคหัดมีความสะอาด ปลอดภัย และไม่ผิดหลักศาสนาแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับวัคซีน เพื่อป้องกันโรคหัด ที่สามารถป้องกันโรคหัด โรคหัดเยอรมัน และโรคคางทูม ในห้วงการจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ หรือจะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้ในวันและเวลาราชการ

กุศลิน สุวรรณโณ สวท.สุไหงโก-ลก / รายงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top