ข่าวมาใหม่

รองนายกรัฐมนตรี ระบุการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผสานกับวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของไทย จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ที่ จ.สงขลา ว่า อาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” มีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งทางสหประชาชาติได้ประเมินให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ของโลก จาก 207 ประเทศ และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 9 ของโลก จำนวน 32.6 ล้านคน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 2 สิ่งที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ซึ่งทางด้านสถาบันยูเอสนิวส์ได้ประเมินให้ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับ 7 ของโลก ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมี 2 ประการ คือ การลงแรง ในที่นี้หมายถึงการมีจิตใจในการให้บริการ การต้อนรับด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต เป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนญาติมิตรด้วยความจริงใจ ก่อให้เกิดความประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวอีก ส่วนอีกประการ คือ ในเรื่องของการลงทุน จึงขอฝากอาสาสมัครทุกคนโดยเฉพาะเรื่องของการลงแรงในการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้มีความพร้อมค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทางรัฐบาลพร้อมที่จะดูแลประคับประคองสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ในที่ จ.สงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย. 60 ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการขยายผลการเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในส่วนภูมิภาคและประเทศไทย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top