ข่าวการศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบายการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด

ช่วงบ่ายวันนี้ (11 ต.ค. 60) ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบายการจัดการศึกษาธิการในจังหวัด โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และมีนายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า ขอให้หัวหน้าส่วนของแต่ละองค์กรในสถานศึกษา เป็น Roll Model เป็นตัวอย่างที่ดี เต็มเปี่ยมด้วยความสง่างาม ความมีธรรมาภิบาล และความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะต้องมีทัศนคติที่ดี มีสัมมาชีพ และปลูกฝังให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนการรักการอ่านให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน เนื่องจากเมื่อเป็นผู้อ่านมาก จะทำให้การคิด และการเขียนเกิดประสิทธิภาพตามไปด้วย ที่สำคัญจะต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ฝากให้ดูแลเรื่องงาน STEM O-Net และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สู่การศึกษาที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา โดยให้ประสานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งตำรวจ ปภ.จังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top