ข่าวทั่วไป

สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เตรียมจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขค 7-8 มีนาคมนี้ รายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย

วันนี้ (15 ก.พ.58) เวลา 15.00 น. ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวิทยา วิทยานนท์ ขนส่งจังหวัดสงขลา  และนายสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการเขต-ผู้จัดการทั่วไป เขต 3 และผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขค 7-8 มีนาคม 2558 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายวิทยา วิทยานนท์ ขนส่งจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้กําหนด ให้สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่นิยม หรือเป็นที่ต้องการของ ประชาชนที่ใช้จดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ประเภทรถเก๋ง ,รถแวน 2 ตอน ,รถนั่ง 4 ประตูท้ายบรรทุก หมวดอักษร ขค ซึ่งมีภาพพื้นแผ่นป้ายเป็นภาพสีกราฟฟิกรูปนางเงือก สัญลักษณ์ของ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจต้องการหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เข้าร่วมเสนอราคาประมูล อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีกลุ่มเลขทะเบียนรถที่นํามาประมูล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 4 ตัว มีจํานวน 9 หมายเลข กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 3 ตัว , 2 ตัว, เลขตัวเดียว ,เลขคู่ 8 และ 9 มีจํานวน 33 หมายเลข กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกัน 2 คู่ , เลขหลักพัน , เลขเรียงลําดับ 3 ตัว 4 ตัว มีจํานวน 259 หมายเลข การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ของจังหวัดสงขลา หมวดอักษร ขค ในครั้งนี้ได้ กําหนดให้มีการจัดประมูล ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2558 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล อ. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยในวันที่ 7 มีนาคม 2558 จะนําหมายเลขทะเบียนรถกลุ่มที่ 1 จํานวน 9 หมายเลข , กลุ่มที่ 2 จํานวน 33 หมายเลข และ กลุ่มที่ 3 จํานวน 70 หมายเลข ออกประมูล รวมทั้งสิ้น 112 หมายเลข และในวันที่ 8 มีนาคม 2558 จะนําหมายเลขทะเบียนรถ ออกประมูลรวมทั้งสิ้น 189 หมายเลข

นายวิทยา วิทยานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หมายเลขทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ตลอดไป สามารถจําหน่าย จ่าย โอน ให้แก่บุคคลอื่นได้ และยังถือ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับโอนต่อไป แม้ยังไม่มีรถก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้ เพราะเลขทะเบียนรถที่ได้จาก การประมูลสามารถนําไปใช้จดทะเบียนกับรถใหม่ หรือรถที่จดทะเบียนแล้วก็ได้ ซึ่งนอกจากท่านจะได้ หมายเลขทะเบียนรถที่ถูกใจ และป้ายที่สวยงามแล้ว ยังได้ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล อีกทางหนึ่งด้วย เพราะรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จะนําไปสมทบเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลข ทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขค ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา (เกาะยอ) และสํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 (อ.หาดใหญ่) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยใช้สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนกันได้ หรือสําเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7433-0248 , 0-7433-0250 , 0-7423-6100 หรือสายด่วน 1584 สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลา : http://songkhla.dlt.go.th Email : songkhla@dlt.go.th

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top