ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาล ม.อ. ร่วม 4 เหล่าทัพ จัดซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วย 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 ก.พ. 58 ที่อาคารรัตนชีวรักษ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ตัวแทนจาก 4 เหล่าทัพ ทั้ง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ ตำรวจ จัดซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการทดสอบความพร้อมของอาคารรัตนชีวรักษ์ ซึ่งเป็นศูนย์อุบัติเหตุแบบเบ็ดเสร็จในภาคใต้ และเพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตันฑนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานเป็นระบบส่งต่อที่สำคัญในการนำส่งผู้ป่วยจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยเฉพาะผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ และสาธารณภัยต่างๆ

แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินการดังกล่าว ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน ดังนั้น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของภาคใต้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว จึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และ ตำรวจ รวมทั้งศูนย์นเรนทร หาดใหญ่ ในการฝึกอบรม และให้ความรู้ พร้อมกับซ้อมแผนเสมือนจริงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศด้วยแฮลิคอปเตอร์จาก 4 เหล่าทัพ

โดยมีการจำลองสถานการณ์เหตุระเบิดในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งทางทีมแพทย์และหน่วยกู้ชีพได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทางอากาศยานไปยังโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา ซึ่งอยู่ใกล้เคียง โดยมีการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งต่อมายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเข้ารับสู่กระบวนการรักษาจากแพทย์และพยาบาลตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนของการจัดซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ได้มีเจ้าหน้าที่และตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสังเกตการณ์ และมีการจับเวลาทุกจุด โดยมีการบันทึกเป็นสถิติ และประเมินเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์จริง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิชาการ ทั้งต่อผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงาน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top