ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2560 ของเทศบาลนครสงขลา

ช่วงบ่ายวันนี้ (1 พ.ย. 60) ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสงขลา ถ.สายบุรี อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2560 ของเทศบาลนครสงขลา พร้อมมอบอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พันตำรวจเอก อลงกรณ์ สีมาวุธ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา นายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา อาทิ นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในห้วงนี้ จ.สงขลา และพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ จ.ชุมพร ลงมา เริ่มได้รับกระทบจากพายุดีเปรสชั่นมีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีการออกประกาศเตือนอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ จ.สงขลา ตามหัวเมืองใหญ่ได้มีการเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

ด้าน นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเป็นประจำทุกปี เนื่องมาจากสาเหตุทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน และมีลมมรสุมพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี และยังจะมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลาดังกล่าว จนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ และประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อน ตลอดทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการให้ความช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ประสบภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา การแจกกระสอบทราย การสนับสนุนน้ำดื่มและน้ำสะอาด รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ได้ที่สายด่วน 1132 หรือ 199 และหมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1016 , 0-7431-2700 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top