ข่าวทั่วไป

อบจ.สงขลา จัดงานวัน “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2560 เพื่อเป็นวันรวมความสามัคคีให้กับชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันนี้ (1 พ.ย. 60) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จัดงานวัน “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ตามที่ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้นำข้อเสนอตามมติที่ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตะวันออกภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อเสนอให้มีการกำหนดวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นวันรวมความสามัคคีให้กับชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดงานขึ้นในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ บวงสรวงพระพรหม

หลังจากนั้น ได้จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ส่วนในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการพัฒนาบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และทำกิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี อันดีระหว่างกัน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top