ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ พร้อมเผยการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ปี 2560

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (7 พ.ย. 60) นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำปี 2560 ว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จ.สงขลา ประจำปี 2560 แล้ว และได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จ.สงขลา ประจำปี 2560 พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมทั้งการพร่องน้ำในคูคลองและอ่างเก็บน้ำให้มีที่ว่างพอสำหรับการรับน้ำหลาก

นอกจากนี้ ยังให้มีการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถขุด เรือขุด การจัดเตรียมระบบโทรมาตรไว้คอยเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ซึ่งมีทั้งของกรมชลประทาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทรัพยากรน้ำภาค 8 มีโครงการบรรเทาอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเร่งระบายน้ำ เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือคลองภูมินาถดำริ ของกรมชลประทานที่จะช่วยระบายน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งในส่วนโครงการดังกล่าวขณะนี้กำลังดำเนินการในระยะที่ 2 ได้ขุดขยายคลองกว้างกว่าเดิมไปมากแล้ว ท้องคลองส่วนใหญ่มีการเทพื้นคอนกรีตเกือบเสร็จ และได้มีการขุด หรือย้ายทำนบดิน วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือที่กีดขวางทางน้ำออกไปทั้งหมดแล้ว ทำให้สามารถระบายน้ำได้มากกว่าเดิมไม่น้อยกว่า 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือประมาณ 800-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอน นอกจากนี้ จ.สงขลา ยังได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปี 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งน้ำแล้งไว้ด้วยแล้ว เช่น ในส่วนของกรมชลประทาน มีทั้งสิ้น 8 รายการรวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 230 ล้านบาท ได้แก่ การก่อสร้างคันกั้นน้ำถนนบรรจบ การปรับปรุงคลองส่งน้ำ การสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโหน การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองกาหรำ การก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านท่าเข็น การก่อสร้างสะพานข้ามคลองโคกทอง และการก่อสร้างอ่างพวงเชื่อมอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรและอ่างคลองหลา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการผลงานรวมประมาณร้อยละ 52

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top