ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน

วันนี้ (8 พ.ย. 60) ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝน อาจเกิดอุทกภัยในพื้นที่ จนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ ขึ้นในวันนี้ (8 พ.ย. 60) เพื่ออำนวยการสรรพกำลัง อุปกรณ์ ยานพาหนะ กำลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที โดยแบ่งการปฏิบัติการออกเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเตรียมการป้องกัน ฝ่ายอำนวยการเฉพาะกิจ และฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ

ซึ่งก่อนที่จะเปิดศูนย์อำนวยการฯ ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีการรื้อลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำ การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ความพร้อมของบ้านพี่เลี้ยง ความพร้อมของสาธารณสุขเคลื่อนที่ ความพร้อมของหน่วยอพยพประชาชน รวมทั้งสถานที่จอดรถไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทีมงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่ / ข่าว-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top