ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสู่ Smart University ชูความร่วมมือสร้างสังคมไร้เงินสด ขานรับนโยบายยุคดิจิทัล 4.0 ของรัฐบาล

เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (14 พ.ย. 60) ที่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบสังคมไร้เงิน (Cashless Society) เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็น Smart University ผ่านประสบการณ์จริงในการใช้นวัตกรรมการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตประจำวันให้กับนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสังคมต้นแบบของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย ที่พร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัล เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ รวมทั้งนักศึกษา และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมเป็นสักขีพยานโดยพร้อมเพรียงกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ด้วยการวางแผนและบริหารจัดการเพื่อตอบรับการดำเนินชีวิตแบบสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ (Smart University) ในอนาคตให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์ ในการพัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นรูปแบบของ Smart University รวมถึงการดำเนินธุรกรรมกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและบุคลากรในการรองรับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยในระยะเริ่มต้น จะมุ่งเน้นไปที่การให้บริการด้านการศึกษาของนักศึกษา การจัด PSU Application เพื่อรองรับธุรกรรมกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งร้านค้า ผู้ประกอบการ ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ด้าน นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุด Retail Products และ Retail Payments ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการสนับสนุนนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ดิจิ Digital University โดยมีเป้าหมายทิศทางเดียวกับธนาคารฯ ที่มุ่งนำนวัตกรรมทางการเงินขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ ธนาคารยังตระหนักถึงพลังของนักศึกษาในฐานะคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเปิดรับดิจิทัลเทคโนโลยี ที่นับวันจะมีบทบาทในชีวิตประจำวัน โดยเป็นกลุ่มสำคัญที่จะช่วยผลักดันและสร้างสังคมไร้เงินสดให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ซึ่งเบื้องต้นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สามารถทดลองและสัมผัสประสบการณ์จริงกับสังคมไร้เงินสดผ่าน SCB Easy Pay สแกนคิวอาร์โค้ดชำระเงินค่าอาหารได้แล้วที่โรงอาหารช้าง โรงอาหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้นำระบบการบริหารจัดการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารฯ ได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top