ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดตลาดข้าวชนะเลิศจาก จ.พะเยา มุ่งขยายกลุ่มผู้ซื้อตลาดภูมิภาค พร้อมขยายสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ในอนาคต

เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้ (15 พ.ย. 60) ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central festival หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Eastern Lanna Rice Wellness Road Show 2017” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นายสุรเชษฐ แฟงฟ้อย ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จ.เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา ได้จัดงาน “Eastern Lanna Rice Wellness Road Show 2017” ขึ้นในครั้งนี้ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมตลาดข้าว ซึ่งได้มีการนำสินค้าเกษตรในพื้นที่ โดยเฉพาะข้าวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาจัดจำหน่าย เพื่อทำการเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจในภูมิภาคภาคใต้ ซึ่งมีศักยภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในพื้นที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล และจับคู่ธุรกิจ โดยได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 60 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central festival หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นอกจากจะมุ่งขยายกลุ่มผู้ซื้อตลาดภูมิภาคภาคใต้แล้ว เพื่อจะได้เปิดตลาดเข้าสู่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นแหล่งผลิตพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชา กาแฟ ยางพารา พืชปลอดสารพิษ ฯลฯ โดยเฉพาะการพัฒนาเป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเกษตร 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) โดยเฉพาะ จ.พะเยา เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพของประเทศไทย ซึ่งในปีการผลิต 2560/61 มีพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวนกว่า 380,000 ไร่ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 62.59 ปริมาณคาดการณ์ผลผลิตกว่า 210,000 ตัน และเป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2560 นี้ จ.พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสบบง ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา และวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ซึ่งได้นำมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top