ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา เร่งผลักดัน “หาดใหญ่มั่นคงโมเดล 2558 – 2560” ขับเคลื่อนการป้องกันการก่อความไม่สงบในพื้นที่เมืองหาดใหญ่

วันนี้(20ก.พ.58)  ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย พลตำรวจตรี อำพล บัวรับพร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  และ พันเอก ธรรมรัตน์ บุญศรีรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการหาดใหญ่มั่นคงโมเดล พร้อมร่วมเสวนาความมั่นคงโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในหัวข้อ “ หาดใหญ่มั่นคงโมเดล 2558 – 2560 ” เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการก่อความไม่สงบในพื้นที่เมืองหาดใหญ่

สำหรับ “ หาดใหญ่มั่นคงโมเดล 2558 – 2560 ” แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและนักท่องเที่ยว , การเพิ่มประสิทธิภาพและการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  และการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวและสื่อทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างรัดกุม อาทิ การเพิ่มกำลังพลและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในสังกัด , การเพิ่มประสิทธิภาพด้านข่าวกรองทั้งระบบ , การบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับพื้นที่ , การสนับสนุนทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังชุมชนตนเอง , การเปิดพื้นที่ช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์เชิงบวกทั้งในปละต่างประเทศ ฯลฯ

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผน “ หาดใหญ่มั่นคงโมเดล 2558 – 2560 ” ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการก่อเหตุรุนแรง โดยเฉพาะการก่อวินาศกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย หากเกิดเหตุรุนแรงและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พร้อมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกด้วยการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่โดยรอบทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว 

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top