ข่าวทั่วไป

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้ และความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2)

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (24 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และผู้แทนกรมประมง ร่วมรายงานข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ประสานการดำเนินงานใน 2 ประเด็นหลัก เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนระยะกลาง และระยะยาว ที่จะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงาน เนื่องจากในแต่ละโครงการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานาน ซึ่งแต่ละโครงการใช้เวลาในการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 3 ปี ดังนั้น หากมีการวางแผนที่ดี จะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ จะช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายได้เป็นอย่างมากหากเกิดสถานการณ์ขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวย้ำเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยป้องกันการบิดเบือนข้อมูล และจะสามารถสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองภูมินาถดำริ เพื่อตรวจดูการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วประมาณ ร้อยละ 40 หากก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยสามารถรองรับการระบายน้ำเพื่อช่วยป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top