ข่าวมาใหม่

รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจโครงข่ายคมนาคม รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (26 พ.ย. 60) ที่บริเวณ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างถนนสาย สข.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4-ปาดังเบซาร์ โดยมีนายโชค นวลได้ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 ร่วมให้การต้อนรับ และมีนายวโรภาส แสงพายัพ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

สำหรับโครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการเดินทางและขนส่งระหว่าง อ.หาดใหญ่ สู่ชายแดนด่านปาดังเบซาร์และด่านสะเดา ใช้ ถ.กาญจนวนิชย์ (ทล.4) เป็นเส้นทางหลัก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพการจราจรที่แออัดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงได้พัฒนาถนนโครงข่ายสายรองเพิ่มขึ้น พร้อมพัฒนาถนนโครงข่ายสายรองและถนนทางหลวงท้องถิ่นให้เกิดความต่อเนื่อง มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมธุรกิจโดยรอบพื้นที่ โดยเป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอลฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-2.50 เมตร ระยะทาง 12.721 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งงานเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ขณะนี้ มีความก้าวหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.08 จากแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 86.58 มีการดำเนินงานเร็วกว่าแผนร้อยละ 6.5 คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนปีใหม่

ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรในเส้นทางหลัก (ทล.4-ถ.กาญจนวนิช) สร้างความปลอดภัยการสัญจรบนถนนกรมทางหลวงชนบท ช่วยหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังบนถนนกาญจนวนิชในช่วงฤดูฝน ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง พร้อมเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4369 (แนวใหม่) แยกทางหลวงหมายเลข 4-ด่านสะเดา แห่งที่ 2 กรมทางหลวงต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top