ข่าวทั่วไป

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.สงขลา ย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน พร้อมนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล เชื่อมโยงสู่ Smart City และ Start Up

เมื่อเวลา 09.45 น. วันนี้ (27 พ.ย. 60) ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมรับฟังการบรรยายและตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก CAT  TOT ไปรษณีย์ไทย สำนักงานสถิติจังหวัด ฯลฯ โดยมีนายวันไชย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคใต้ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ ได้มีการติดตามการดำเนินการด้านการพัฒนาการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2015 เมื่อเดือนตุลาคม 2560 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติในการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก การใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และการให้บริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยาผ่านช่องทาง API และ Mobile Application

ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีการขับเคลื่อนอุตุนิยมวิทยาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยนำอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการดำเนินงานสถานีฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำอู่ตะเภาและทุกอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาค การนำ GIS มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์อากาศเชิงพื้นที่ และการนำข้อมูล Remote Sensing ได้แก่ เรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาใช้การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำมาใช้พยากรณ์อากาศในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มีการสร้างความรับรู้ให้ประชาชสเข้าถึงข้อมมูลอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน API เพื่อบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และ Application ด้านอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก CAT TOT ฯลฯ มีการวางรูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานในประเทศอื่นๆ เพื่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล นอกจากนี้ได้ฝากเรื่องการนำข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามาสนับสนุนเชื่อมโยงสู่ Smart City และ Start Up เชิญชวนคนหนุ่มสาวร่วมสร้างมิติใหม่ให้งานด้านอุตุนิยมวิทยามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top