ข่าวเศรษฐกิจ

จ.สงขลา Kick Off โครงการ “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลา” ขานรับนโยบายรัฐบาล บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อน “ตลาดประชารัฐ” เพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม

เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ (5 ธ.ค. 60) ที่บริเวณกรีนโซน ตลาดสุขภาพของคนเมืองหาดใหญ่ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลา ภายในตลาดกรีนเวย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน Kick Off เปิด “ตลาดสุขภาพของคนเมืองหาดใหญ่” พื้นที่แห่งความภาคภูมิใจของการเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกษตรกร อีกทั้ง ยังทำให้ผู้บริโภคได้กินดีอยู่ดี บริโภคอาหารที่สดและปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตราฐานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย (PGS) โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

สำหรับ “ตลาดกรีนโซน” มีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 30 ราย เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี สงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พัฒนาชุมชนจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตลาดกรีนเวย์ มูลนิธิชุมชนสงขลา และภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัด โดยบริษัทมุ่งพัฒนาสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุขกับเป้าหมาย 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเกษตร แปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้น ตลาดกรีนโซน จึงเป็นพื้นที่ตัวอย่างแห่งความร่วมมือที่ทำงานกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ”

ตลาดกรีนโซน เปิดพื้นที่ให้กับเกษตรกรผู้ที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในกระบวนการผลิต หากเป็นเกษตรแปรรูป เน้นผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถตรวจสอบและบอกแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ พวกเราต้องการให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดสุขภาพสำหรับคนเมือง คนรักสุขภาพ เป็นแหล่งรวมสินค้าคุณภาพจากหลายเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรสุขภาพ ปลูกและปรุงด้วยหัวใจ ราคามิตรภาพและเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค เพื่อร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนเมือง โดยมีสโลแกนว่า ตลาดสุขภาพของคนเมืองหาดใหญ่

“ตลาดกรีนโซน ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลา” สอดรับกับโครงการ “ตลาดประชารัฐ” ของการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ทำให้ประชาชนมีพื้นที้ค้าขายมากขึ้น และตลาดกรีนโซน เป็น 1 ในตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท นั่นคือ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ เช่น สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ผนวกกับความเป็นกรีนโซน ที่ต้องคัดสรรสินค้าปลอดภัย เพื่อสุขภาพมาจำหน่ายในตลาด ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสงขลาจึงยกระดับเป็นของดีประจำจังหวัดแบบกรีน (Green) ปลอดภัยเพื่อสุขภาพอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในตลาดมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารสุขภาพ อาทิ ขนมไทย เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร ข้าวยำพื้นบ้าน อาหารมังสวิรัติ ลูกชุบฮาลาล ถั่วดาวอินคา สมุนไพรแปรรูป ข้าวโพดหวาน เป็นต้น จัดเป็นของดีประจำจังหวัดที่ดีต่อสุขภาพ ภายในตลาดมีลานเสวนา กิจกรรมการสาธิต ดนตรี ให้ความรู้ประชาชน มีมุมรับประทานอาหาร ในอนาคตจะพัฒนาให้มีการซื้อขายส่ง การสั่งจองล่วงหน้าผ่าน Application (Hatyai Go Green) ซื้อเป็นของฝาก เชื่อมโยงกับ Street of Art ของตลาดหลัก ซื้อง่ายขายคล่องผ่าน QR CODE สอดรับกับโครงการสังคมไร้เงินสด ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 มีทัวร์สุขภาพเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคแบบครบวงจร “ตลาดกรีนโซน” เปิดจำหน่าย 6 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ เวลา 16.00-22.00 น. หยุดวันจันทร์เพียงวันเดียว “กรีนโซน ตลาดสุขภาพของคนเมืองหาดใหญ่ สุขภาพดีมีได้ทุกวัน”

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top