ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. จัดงานครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาคณะ ภายใต้ชื่องาน “วิวัฒน์ปัญญา พัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม” ในวันที่ 26 ธ.ค. 60 ระหว่างเวลา 08.30-13.00 น. โดยจะมีพิธีบวงสรวงการประดิษฐานรูปหล่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนาลินี นิโครธานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ และพิธีเปิดป้ายชื่ออาคารสุนาลินี นิโครธานนท์ (อาคาร 1) โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 08.30-09.00 น. ผู้ร่วมงานพร้อมบริเวณพิธี เวลา 09.00-10.00 น. พิธีพราหมณ์ เวลา 10.00-10.30 น. รำอวยพรและรำดอกบัว เวลา 10.30-11.30 น. พิธีสงฆ์ เวลา 11.30-12.00 น. ถวายภัตตาหารเพล และเวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0-7428-8801 สายภายใน 8801 หรือที่ www.pharmacy.psu.ac.th

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top