ข่าวการศึกษา

นายก อบจ.สงขลา เปิดโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา” เดินหน้าเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันนี้ (24 ธ.ค. 60) ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา” กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา คณะกรรมการจัดโครงการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 33 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 750 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสอนเสริมเติมความรู้ ในวิชาหลักที่สำคัญแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ประจำปี 2560 และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top