ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมด่านตรวจความมั่นคงควนมีด และจุดตรวจลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันนี้ (31 ธ.ค. 60) นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตรี ธัญญาเทพ บรรพบุรุษภักดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา (ฝ่ายทหาร) และนายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา นำคณะลงพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง และจุดตรวจลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเดินหน้ารณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยจุดแรก ที่บริเวณด่านตรวจความมั่นคงควนมีด อ.จะนะ จ.สงขลา เนื่องจาก จ.สงขลา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จึงได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นด้านการข่าว เพิ่มความเข้มการตรวจสอบป้องกันการเกิดเหตุ การตรวจตรา การสังเกตยานพาหนะที่อาจมีการซุกซ่อนวัตถุต้องสงสัย โดยเฉพาะเรื่องความมั่งคง ยาเสพติด อาวุธ วัตถุระเบิด การหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขในห้วงการเฉลิมฉลอง และได้อำนวยอวยพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมขอให้มีกำลังใจอย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ ได้ร่วมแจกผ้าเย็นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านด่านฯ ไปยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมพูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเอง

สำหรับด่านตรวจความมั่นคงควนมีด อ.จะนะ เป็นด่านถาวรที่มีการบูรณาการร่วม 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง (อส.) ซึ่งตลอดช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคงควนมีด ผู้ราชการจังหวัดสงขลา และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังจุดตรวจอีก 6 จุด ประกอบด้วย จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะ จุดตรวจหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จุดตรวจความมั่นคงเมโทรแคท จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลพะตง จุดตรวจบริเวณใกล้ปั๊ม ปตท.คลองแห (ฝั่งขาออก) และจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ จ.สงขลา ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top