ข่าวทั่วไป

ทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา เปิดโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์”

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (4 ม.ค. 61) ที่บริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรม ริมหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์เจริญโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ ทหารเรือ ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมปล่อยเต่า และเก็บขยะบริเวณชายหาด เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย

พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ตามที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น ทางกองทัพเรือได้สนองพระดำริฯ โดยการจัดทำโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ขึ้นมา โดยร่วมกับกรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืน สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่สัตหีบเป็นฐานศูนย์กลาง (Center Base) ในการดำเนินโครงการและเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เข้าไปสู่พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนล่าง จะสามารถพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย และสัตว์ทะเลหายากไม่ถูกทำลายประการสำคัญ

การดำเนินงานภายใต้โครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน แต่ละกลุ่มงานประกอบด้วย 2 แผนงาน โดยมีกิจกรรมต่างๆ รองรับในแต่ละแผนงาน และมีหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ กลุ่มงานอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ จัดทำแผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงาน ซึ่งมีหน่วยดำเนินการ ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการ จัดทำแผนงานสนับสนุนการอนุรักษ์พะยูน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยดำเนินการ

ขณะที่กลุ่มงานอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง จัดทำแผนงานจัดทำปะการังเทียม หน่วยดำเนินการ ได้แก่ กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจัดทำแผนงานอนุรักษ์ท้องทะเลไทย หน่วยดำเนินการ ประกอบด้วย กองทัพเรือ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนกลุ่มงานรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้จัดทำแผนงานเสริมสร้างจิตสำนึก หน่วยดำเนินการ ประกอบด้วย กองทัพเรือ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ กองทัพเรือ เป็นหน่วยดำเนินการ

ดังนั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถวายโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ ในส่วนของกลุ่มงานอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและแนวปะการัง ในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระดำริในพื้นที่ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา

สำหรับพิธีเปิดโครงการฯ ในวันนี้ (4 ม.ค. 61) จัดขึ้นพร้อมกัน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา และทัพเรือภาคที่ 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ การปล่อยเต่าทะเล การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดชลาทัศน์ พร้อมนำมาคัดแยกเพื่อส่งต่อให้กับเทศบาลนครสงขลา ในการนำไปทำประโยชน์ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top