ข่าวทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรม “Smart Me” นวัตกรรมด้านบัญชีช่วยสร้างความเข้มแข็ง รู้ตัวตน รู้สถานะการเงิน ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกเวลา

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชีให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้รู้ตัวตน รู้สถานะทางการเงิน ช่วยให้เกิดการจัดระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี จะส่งผลให้เกิดช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตได้ในที่สุด

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การบันทึกบัญชีทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีโปรแกรม “Smart Me” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกร เยาวชน และบุคคลทั่วไปใช้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone ที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android ทำให้ผู้จดบันทึก รู้ตัวตนและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนานวัตกรรม Smart Me ขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงการจดบันทึกบัญชีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ลงบัญชีได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบน Smart Phone หรือ Tablet ซึ่งมุ่งหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำบัญชี เพื่อช่วยให้รู้ตัวตน รู้รายรับ-รายจ่าย รู้จักวางแผนทางการเงิน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เกิดความมั่นคง และเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นว่า การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top