ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมชลประทาน ปิดสะพานเมตตา ถ.เพชรเกษม (ขาเข้า) เพื่อขยายคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 จ.สงขลา

วันนี้ (8 ม.ค. 61) นายอดุลศักดิ์ มูเก็ม รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ดิสสระ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน งานจราจร สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างสะพานคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) ของกรมชลประทาน ถ.เพชรเกษม ฝั่งขาเข้าเมืองหาดใหญ่บริเวณสะพานเมตตา สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 (รถตู้) ซึ่งได้ดำเนินการปิดการจราจรเต็มช่องทางเดินรถมาตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 61 ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและช่วงเย็น พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหาจราจรให้ติดขัดน้อยลงและประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวมทั้งหาแนวทางการเดินรถเข้าออกของสถานีขนส่งผู้โดยสาร (รถตู้) ให้เข้าทางเดียวและออกทางด้านหลังของสถานี เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรตรงทางเบี่ยง

นายอดุลศักดิ์ มูเก็ม รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า จากการที่กรมชลประทาน กำลังดำเนินการปรับปรุงขยายคลองภูมินาถดำริ (คลอง ร.1) เดิม ภายใต้โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ ระยะที่ 2 จ.สงขลา เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านของคลองอู่ตะเภาจากเดิม 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความกว้างของคลอง 70 เมตร ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 61 ซึ่งจะต้องดำเนินการขยายสะพานเมตตาเดิม จำนวน 2 สะพาน ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก โดยในช่วงแรกนี้ได้ทำการปิดการเดินรถในช่องขาเข้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 61 ที่ผ่านมา ยังเหลือสะพานฝั่งขาออกที่ยังไม่ปิดการจราจร ทำเป็นทางเบี่ยงให้รถสามารถวิ่งสวนกันได้ฝั่งละ 2 ช่องจราจร โดยทำให้ต้องเบี่ยงรถขาเข้าจาก 4 ช่องจราจรที่ผ่านด่านความมั่นคงหน้าโลตัสมาแล้ว จะเหลือ 2 ช่องจราจรแล้วเบี่ยงไปทางขวา ส่วนฝั่งขาออกก็จะบังคับให้รถเบี่ยงลงด้านซ้ายเหลือ 2 ช่องจราจรเช่นกัน

สำหรับรถโดยสารเล็ก รถตู้โดยสาร หรือรถทั่วไปที่จะเข้าไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร (รถตู้) นั้น ให้วิ่งทางช่องเดิรรถด้านซ้ายสุด เมื่อผ่านด่านความมั่นคงแล้วก็ให้ตรงไปแล้วเบี่ยงเลี้ยวซ้ายเข้าสถานีขนส่งได้เลย เมื่อส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ออกทางด้านหลัง เลี้ยวขวา ไปออกยังหลังพระนอนวัดหาดใหญ่ใน เพื่อเป็นการป้องกันการจราจรติดขัด ในส่วนของงานจราจรสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรติดขัด จึงให้ทางสำนักงานชลประทาน ดำเนินการทำป้ายเตือน แสดงเส้นทางหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวให้ประชาชนได้ทราบมากขึ้น

ด้าน นายวิรัตน์ ดิสสระ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน กล่าวว่า ทางกรมชลประทาน ต้องขออภัยต่อประชาชนชาวหาดใหญ่ ผู้สัญจรไปมายังเมืองหาดใหญ่ และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย ที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในครั้งนี้ แต่เพื่อให้เมืองหาดใหญ่ปลอดภัยจากการเกิดอุทกภัย จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการขยายคลอง ร.1 และสะพานเมตตาเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการไหลของน้ำในคลองอู่ตะเภา ซึ่งการก่อสร้างจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะปิดฝั่งขาเข้าเมืองแล้วเบี่ยงรถให้ไปใช้ฝั่งขาออก เมื่อฝั่งขาเข้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะปิดการจราจรฝั่งขาออก แล้วเบี่ยงรถให้มาใช้ฝั่งขาเข้าแทนจนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมายังผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวจากการก่อสร้างโครงการฯ ด้วย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่ / ข่าว-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top