ข่าวทั่วไป

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่ จชต.

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (9 ม.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม จ.ปัตตานี พลตรี เกื้อกูล อินนาจักร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 พร้อมด้วยพลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์กับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชมทุกแขนงเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์กับหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันเดินหน้าสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงประมาณร้อยละ 70 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโดย “กฎหมายนำ การทหารตาม การเมืองขยาย” เป็นสิ่งนำมาปรับใช้ได้ถูกทาง

ซึ่งทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เน้นปฏิบัติงานด้วยสันติวิธี เคารพในสิทธิมนุษยชน พร้อมให้เกียรติกับทุกฝ่าย สร้างความมั่นคง โดยไม่สร้างเงื่อนไข สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ที่สำคัญ คือ พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์ มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐมากขึ้น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องสื่อมวลชนในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยมีความคาดหวังว่ากิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องสื่อมวลชนในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ในการนำนโยบายและการปฏิบัติงานไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสมดุลในพื้นที่สื่อ เพื่อช่วยกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การชมวีดีทัศน์ “สถานการณ์และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การร่วมแข่งขันฟุตซอล ณ สนามฟุตซอลนาควานิช โดย พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชนด้วย และในช่วงเย็นได้มีการจัดเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top