ข่าวทั่วไป

หอศิลป์สงขลา (Art Mill Songkhla Art Center) เปิดนิทรรศการศิลปกรรม “แลศิลป์ สมิหลา” ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้ (14 ม.ค. 61) ที่หอศิลป์สงขลา (Art Mill Songkhla Art Center) ถ.กำแพงเพชร ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายธีรพจน์ จรูญศรี ผู้ก่อตั้ง Art Mill Songkhla Art Center หอศิลป์สงขลา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “แลศิลป์ สมิหลา” ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการรวบรวม 52 ศิลปินพื้นถิ่นสงขลา และภูมิภาค ศิลปินระดับชาติ ศิลปินอาวุโส และดาวเด่นของวงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ด้านทัศนศิลป์มากกว่า 7 สถาบัน ร่วมสร้างผลงานนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “บริบทสงขลาวิถี” และหัวข้อ “อิสระ” โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

นายธีรพจน์ จรูญศรี ผู้ก่อตั้ง Art Mill Songkhla Art Center หอศิลป์สงขลา กล่าวว่า หอศิลป์สงขลา (Art Mill Songkhla Art Center) ร่วมกับกลุ่มศิลปินท้องถิ่นทางด้านทัศนศิลป์ของจังหวัดสงขลา ในภูมิภาคภาคใต้ และในส่วนกลาง นำผลงานศิลปกรรมมาจัดแสดงในโครงการนิทรรศการศิลปกรรม “แลศิลป์ สมิหลา” ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. ถึง 14 ก.พ. 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้มีเวที ในการนำเสนอผลงานศิลปกรรมเผยแพร่สู่สาธารณะชน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนงานศิลปะในพื้นที่ อันเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิดนิทรรศการได้มีการจัดการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาสงขลาสู่เมืองศิลปะ-วัฒนธรรม” โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะหลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ อดีตคณบดีคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินระดับนานาชาติ นายสถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และนายธีรพจน์ จรูญศรี ผู้ก่อตั้ง Art Mill Songkhla Art Center หอศิลป์สงขลา ฯลฯ เพื่อหวังเป็นการจุดประกายให้มีการตื่นตัว เพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในด้านศิลปะวัฒนธรรม อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top