ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เดินหน้าโครงการ “ถนนสีขาว ถอยคนละก้าว เพื่อความสุขชาวหาดใหญ่” มุ่งรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชาชนในการคืนพื้นผิวการจราจร

สืบเนื่องจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ดำเนินการปรับปรุง ถ.โชคสมาน 5 ใหม่ทั้งสาย ไว้รองรับการจราจรที่มีการสัญจรไป-มาคับคั่งมากขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นเส้นทางของรถพยาบาลฉุกเฉิน ที่จะนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ใกล้ที่สุด

โครงการ “ถนนสีขาว ถอยคนละก้าว เพื่อความสุขชาวหาดใหญ่” เป็นการรณรงค์และขอความร่วมมือจากประชาชน ในการคืนพื้นผิวการจราจรถนนบริเวณ ถ.โชคสมาน 5 ของที่ผู้อาศัยอยู่บริเวณ 2 ฝั่งถนน เนื่องจากระดับรางระบายน้ำกับถนนสูงไม่เท่ากัน ทำให้ประชาชนทำทางขึ้น-ลงรถเข้าสู่บ้านเรือนได้สะดวก รุกล้ำไปยังถนน และได้มีมติของที่ประชุมที่มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและประชาชนที่ทำทางพาดขึ้น-ลง ในวันที่ 21 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมาว่า ให้สามารถทำทางขึ้น-ลงแบบพับเก็บได้ หรือยกนำมาใช้วางขึ้น-ลงบนถนน เมื่อใช้เสร็จแล้วก็นำออกจากถนน เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรกับรถที่สัญจรไป-มา เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นที่จากการพาดวางไว้บนถนน และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนมีความสวยงาม

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือในการห้ามวางสิ่งของ หรือประกอบกิจการใดๆ ที่รุกล้ำบนฝาคูระบายน้ำและบนพื้นถนน เช่น การตั้งวางจำหน่ายสินค้า การตั้งกระถางต้นไม้ปิดทางเดิน ในส่วนของการจอดรถจักรยานยนต์ควรจอดขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวขวาง โดยทางส่วนควบคุมอาคารและเจ้าหน้าที่ช่างเขต สำนักการช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เข้าไปประสานเจ้าของบ้านและผู้ประกอบการให้รับทราบแล้ว หากการรณรงค์บริเวณ ถ.โชคสมาน 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเและเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว ก็จะขยายการดำเนินการและรณรงค์ในจุดอื่นของเมืองหาดใหญ่ต่อไป

ทีมงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่ / ข่าว-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top