ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันฮาลาล ม.อ. เตรียมจัดฝึกหลักสูตร “นวดน้ำมันลังกาสุกะ ตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ” เพื่อให้บุรุษจังหวัดชายแดนใต้ มีความรู้นำไประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเอง พร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ และยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดสำหรับบุรุษ ในด้านการดูแลสุขภาพ ตามวิถีมุสลิม เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นวดน้ำมันลังกาสุกะ ตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดสำหรับบุรุษ ให้เข้าใจในแนวปฏิบัติการตามวิถีมุสลิม ให้บุรุษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนวดลังกาสุกะ ตามวิถีมุสลิมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนจำกัด 20 คน โดยเป็นผู้ประกอบการนวดเพศชาย และผู้สนใจทั่วไปที่เป็นเพศชาย

สำหรับโครงการ “หลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะ ตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 61 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 08-0865-1010 สมัครร่วมโครงการได้ที่ http://www.halinst.psu.ac.th/th/news-th/publicize-th/914-600118.html

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top