ข่าวการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APACC) แห่งแรกในประเทศไทย

เช้าวันนี้ (25 ม.ค. 61) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Alto Romulita Team Leader Pn.Noor Aidi binti Nadzri Team Member และ Ms.Julifer Madeje Support Staff Member ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (APACC)

ดร.รุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือในข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ APACC (การประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการอาชีวศึกษาของไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการยอมรับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย และประเทศสมาชิก ให้สามารถมีการเคลื่อนย้ายของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา และการเชื่อมโยงความร่วมมือในทุกมิติ

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เข้ารับการประเมินจาก CPSC : Colombo Plan Staff College for Technician Education ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งรัฐนานาชาติ ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ในห้วงวันที่ 25-27 ม.ค. 61 โดยประโยชน์ที่สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน และนักศึกษา จะได้รับจากการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย การยอมรับในระดับนานาชาติด้านคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ การโอนผลการเรียนระหว่างสถาบันการศึกษาข้ามประเทศ ภายใต้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน การยอมรับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมีชื่อเสียง เกียรติคุณ และได้รับความเชื่อมั่นในการสร้างเครือข่าย หรือขอรับการสนับสนุนของหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top