ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ความยาวประมาณ 2-5 นาที โดยมีรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย จำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร หมดเขต 31 พ.ค. 61

สามารถดูรายละเอียด การสมัครได้ที่ www.dent.psu.ac.th www.dent.psu.ac.th/d100yfund Facebook คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ Facebook กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top