ข่าวทั่วไป

จ.สงขลา เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันนี้ (6 ก.พ. 61) ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จ.สงขลา ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ดำเนินในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 แห่งในพื้นที่ จ.สงขลา มาขยายผลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เริ่มตั้งแต่ปี 2555-2560 ขณะนี้ ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 63 โรงเรียน กระจายอยู่ในพื้นที่ 16 อำเภอของ จ.สงขลา และในปีนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดสนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายใหม่เพิ่มอีก จำนวน 10 โรงเรียน

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบโรงเรียน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วในปี 2559-2560 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2559-2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 33 โรงเรียน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขต สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นต้น

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top