ข่าวทั่วไป

ม.อ. นำสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.-สื่อมวลชน และเยี่ยมชมผลงานวิทยาเขตตรัง” มุ่งสู่การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับยุคสมัย

วันนี้ (9 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.-สื่อมวลชน และเยี่ยมชมผลงานวิทยาเขตตรัง” โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ กล่าวว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน เป็นภาระหน้าที่หลักของประชาสัมพันธ์ในทุกคณะ และทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกสาขาในท้องถิ่นตลอดมา เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับทางมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ได้ยึดรูปแบบเดิมในการเขียนและส่งข่าวมาเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้การสื่อสารต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้รับทราบปัญหาในการนำไปปรับปรุงแก้ไข และทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้สื่อมีความเหมาะสมกับยุคสมัยในการนำออกเผยแพร่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมผัสกับบรรยากาศกิจกรรม และได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต โดยมีการแบ่งช่วงเวลาการเข้าเยี่ยมชมในแต่ละปีแต่ละวิทยาเขต พร้อมกับการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โดยเริ่มจากการเยี่ยมชมวิทยาเขตใหม่ๆ ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อชุมชนที่ชัดเจน เช่น วิทยาเขตตรัง ฯลฯ จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัย ในปี 2561 อีกด้วย

การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และพื้นที่โครงการของวิทยาเขตตรัง รวมทั้งกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ ณ จังหวัดตรัง เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการพบปะพูดคุยกันในช่วงเช้า ได้มีการเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตเขตตรัง เพื่อเยี่ยมชมโครงการ “ย่านตาขาวโมเดล” อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top