ข่าวทั่วไป

คณะสื่อมวลชน จ.สงขลา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. เยี่ยมชมผลงานวิทยาเขตตรัง

ช่วงบ่ายวันนี้ (9 ก.พ. 61) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง คณะสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 60 คน ร่วมเยี่ยมชมผลงานวิทยาเขตตรัง โดยมี ดร.ทิพวรรณ จันทรมณีโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร วิทยาเขตตรัง ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยชุดการแสดง “เขา ป่า นา เล หลาด” อย่างสวยงามตระการตา สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

สำหรับการแสดงชุดดังกล่าว เป็นงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คิดค้นสร้างสรรค์ และนำเสนอตามคอนเซ็ป “อันดามันศึกษา” โดยนำเอาจุดเด่น อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดตรังมาสรรค์สร้างเป็นชุดการแสดง ซึ่งมีทั้งหมด 5 ชุด คือ พุทธโกษีย์ทรงเครื่อง ศรีวิจายาพระพิมดินดิบ กัลปังหา ลงหลัก และนาหมื่นศรี ควบคุมการแสดงโดย ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอโครงการที่น่าสนใจอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มอันดามัน โดย ดร.ปิยะนุช ปรีชานนท์ ภายใต้งบยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำหนดแผนแม่บทเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางเลือกด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ จ.ตรัง และต่อยอดเป็นตัวแบบ (Model) ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับย่านเมืองเก่าอื่นๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โครงการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม : Trang Vernadoc 2017 นำเสนอโดยอาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเมืองภายในชุมชน และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์ และการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต การออกแบบเก้าอี้ นำเสนอโดยอาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ เป็นการออกแบบเก้าอี้ที่มีมาตั้งแต่โบราณ สร้างมาเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ เข้าใจแนวคิดของสถาปนิกในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานต่างๆ และการทำกล่องใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่ นำเสนอโดยอาจารย์ภวัต รอดเข็ม โดยการจัดทำกล่องใส่ดินสอจากแกนกระดาษทิชชู่ที่เหลือใช้จากมหาวิทยาลัยและมีอยู่เป็นจำนวนมาก นำมาเพ้นท์เป็นรูปสุนัขและแมวเพื่อหารายได้ในราคาขั้นต่ำชิ้นละ 150 บาท ซึ่งราคาจะกำหนดตามความเหมาะสมของภาพ เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครตรัง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top