ข่าวทั่วไป

คณะสื่อมวลชน จ.สงขลา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. ลงพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำราบ (ท่ากะหยง) จ.ตรัง ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (10 ก.พ. 61) ซึ่งเป็นที่สองของการจัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ.-สื่อมวลชน” โดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 60 คน ลงพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำราบ (ท่ากะหยง) ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความตระหนักในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติตลอดทั้งวัน

โดยทางคณะได้ร่วมศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้พันธ์ุสัตว์น้ำบ้านท่ากะหยง หมู่ที่ 4 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 80 และประกอบอาชีพทำการประมง โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งปลาหมึก (หมึกกระดอง หมึกหอม หมึกกล้วย) ม้าน้ำ หญ้าทะเล ปูม้าฯลฯ โดยมีนายหลงเควียะ บางสัก ประธานศูนย์ฯ กลุ่มประมงพื้นบ้าน และสมาชิกของศูนย์ฯ คอยดูแลอำนวยความสะดวก พร้อมต้อนรับคณะด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีอันดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

หลังจากนั้น ทางคณะได้ล่องแพเพื่อเดินทางไปยังสันหลังมังกร สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.ตรัง พร้อมร่วมกันปล่อยบ้านปลาและปล่อยพันธุ์ม้าน้ำ เดินหน้าสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ รวมทั้ง มีการเดินขึ้นเขาจมป่าเพื่อชมทัศนียภาพจากบนยอดเขา ที่สามารถชมความงดงามของธรรมชาติได้อย่างรอบด้าน ทั้งเกาะ ภูเขา และทะเล สร้างความประทับใจให้กับทางคณะเป็นอย่างมาก

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top