ข่าวมาใหม่

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ที่ อ.สะเดา เดินหน้าการเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” สนับสนุนการท่องเที่ยวชายแดน

ช่วงเย็นวันนี้ (12 ก.พ. 61) ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ตามโครงการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา โดยมีนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ร่วมให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม พร้อมพัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่และเชื่อมโยงไปสู่อาเซียนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ จ.สงขลา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวปีหนึ่งประมาณ 7,000,000 คน และเกือบ 3,000,000 คน เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวผ่านชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา และมีแนวโน้มการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.สงขลา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของ อ.สะเดา และ จ.สงขลา มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ในการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมตามหลักประชารัฐ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา / ข่าว

KTSLive / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top