ข่าวมาใหม่

อ.ค.ส. เร่งผลักดัน “นมเย็น” รับตลาดโต ปี 2561-2564

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์การบริโภคผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์นมแช่เย็น อาทิ นมพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม หรือดริงค์กิ้งโยเกิร์ต และไอศกรีม เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคและตลาดมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์การบริโภคของต่างประเทศ ซึ่งนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์นมเย็นกันมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดรับกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ปี 2560-2564 อ.ส.ค. จึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพโรงงานแปรรูปนมเย็นของสำนักงาน อ.ส.ค. เร่งปรับปรุงและพัฒนาโรงงานแปรรูปนมเย็น ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์นมเย็น เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินค้า สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค พร้อมรองรับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งที่ผ่านมา อ.ส.ค. ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นมเย็นค่อนข้างน้อยเนื่องจากตลาดโลกยังไม่โตนัก แต่ช่วงระยะ 1-2 ปีหลังนี้ ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ โดยได้ตั้งเป้าขยายตลาดผ่านช่องทางจำหน่ายที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ตลาดภาคใต้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2561-2562 ได้ตั้งเป้าขยายช่องทางจำหน่ายและเพิ่มยอดขายรวมไม่น้อยกว่า 2-5 ล้านบาท รวมถึงเดินหน้าประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค โดยเน้นการตลาดออกบูธ

สำหรับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นนม ยู.เอช.ที. อีก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลิตภัณฑ์นมเย็น เป็นนมสดแท้คุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ผสมนมผง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top