ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ให้บริการทางทันตกรรมฟรี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมทำฟันฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 ซึ่งเปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 1,000 ราย ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

โดยเริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าคิวจะเต็ม และเริ่มให้บริการ เวลา 08.00-15.00 น. งานที่ให้บริการมีดังนี้ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ในส่วนของการผ่าฟันคุด จะให้บริการ จำนวน 60 ราย (ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีใบยินยอม และนำสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาแสดง) สำหรับการบริการทางทันตกรรมสำหรับเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องมีผู้ปกครองดูแลในขณะรับบริการ (ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วย) นอกจากนี้ ในงานยังมีนิทรรศการความรู้ทางทันตสุขภาพ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เพื่อจะได้มีทันตสุขภาพที่ดีต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โทร.0-7428-7620

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top