ข่าวการศึกษา

QS World University Rankings 2018 จัดให้ ม.อ. อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยอันดับ 6 ของไทย

QS World University Rankings 2018 ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2018 โดยจัดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย อันดับ 6 ของประเทศ อันดับที่ 188 ของเอเชีย และกลุ่มอันดับที่ 801-1,000 ของโลก

การจัดอันดับในครั้งนี้ จัดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับที่ 245 ของโลก มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 334 ของโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 551-600 ของโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 601-605 ของโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 751-800 ของโลก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่ 801-1,000 ของโลก

สำหรับในการจัดอันดับสำหรับระดับภูมิภาค (QS World University Rankings by Region 2018) ได้จัดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 50 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 58 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 97 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 112 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 149 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 171 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 178 ของเอเชีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 188 ของเอเชีย

ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS ประเมินจากการสำรวจความคิดเห็น (Global Survey) 50 เปอร์เซ็นต์ ความมีชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic reputation) 40 เปอร์เซ็นต์ จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ (Student per faculty) 20 เปอร์เซ็นต์ การอ้างอิงผลงานของคณาจารย์ (Citations per faculty) 20 เปอร์เซ็นต์ และชื่อเสียงของผู้จ้างงาน (Employer reputation) 10 เปอร์เซ็นต์

ในระดับโลก มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆ ที่ประเมินโดย QS ได้แก่ อันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 และอันดับ 2 ของเอเชีย เป็นสองมหาวิทยาลัยหลักในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ซึ่งติดอันดับ 11 และ 15 ของโลก ตามลำดับส่วนมหาวิทยาลัยอันดับที่ 3 ของเอเชีย ได้แก่ Tsinghua University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งติดอันดับที่ 25 ของโลก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top