ข่าวทั่วไป

เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 เปอร์เซ็นต์ ระดับเงิน” จากกระทรวงสาธารณสุข

นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า จากการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ร่วมดำเนินการณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหารในปี พ.ศ.2560 เพื่อมุ่งมั่นสู่ “จังหวัดสงขลา ปลอดโฟมปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภคจากพิษภัยจากภาชนะโฟมสู่อาหาร และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือที่ทำขึ้นกับ จ.สงขลา ในการรณรงค์และสนับสนุนให้หน่วยงานและเครือข่าย หรือโรงอาหาร ร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตรับผิดชอบ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) ในการบรรจุอาหาร และดำเนินการให้เป็นหน่วยงานปลอดโฟม

พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนใช้วัสดุ หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการผ่านข้อเกณฑ์ข้อกำหนด จนได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปลอดโฟมดังกล่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top