ข่าวทั่วไป

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทสตรีใน จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561

เย็นวันนี้ (7 มี.ค. 61) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างกระแสสังคมให้รับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขความรุนแรง มีทัศนคติที่เห็นว่าการกระทำความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและช่องทางที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ โดยนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน นักศึกษา กลุ่มสตรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง การแสดงของกลุ่มสตรี การเสวนาในหัวข้อ “สร้างสรรค์พลังสตรีสุราษฎร์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา” การประกวดวาดภาพ “สตรีกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง” การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนของสตรี การจำหน่ายอาหารของดีแต่ละอำเภอ การประกวดตำส้มตำลีลา ประกวดทอล์คโชว์หนังตะลุง การมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น จำนวน 19 ราย บุคคลต้นแบบด้านสตรี จำนวน 3 ราย และมอบทุนการศึกษาเด็กและคุณแม่จิตอาสา จำนวน 19 ทุน กิจกรรมการแสดงบนเวทีของกลุ่มสตรีจากอำเภอต่างๆ และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคีของกลุ่มสตรี

สุทธิชาติ รัชชะ ปชส.สุราษฎร์ธานี / ข่าว-ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top