ข่าวทั่วไป

นายก อบจ.สงขลา เปิดงาน “วันสตรีสากล” จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

วันนี้ (8 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “วันสตรีสากล” จ.สงขลา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น โดยมีนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ผู้นำองค์กรกลุ่มสตรี ชมรมสตรีทั้ง 16 อำเภอ เข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 500 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เป็นการระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา จึงถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยสตรีไทยในปัจจุบันเป็นสตรีที่มีความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก การเป็นภรรยาที่ดีของสามี พร้อมกับการก้าวทันยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนแก่องค์กรประชาชนในการใช้ศักยภาพของตนเองในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจ ที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้มากขึ้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top