ข่าวทั่วไป

อบจ.สงขลา เดินหน้าแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ช่วงบ่ายวันนี้ (8 มี.ค. 61) ที่ห้องมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ตัวแทนปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.บางกล่ำ และ อ.ควนเนียง ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค และการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อประชาชนในเรื่องของการบริการสาธารณะ ตลอดจนในเรื่องของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข จึงจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และพัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด ตลอดจนถึง อ.บางกล่ำ และ อ.ควนเนียง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อ.บางกล่ำ และ อ.ควนเนียง มาร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top