ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและผู้โดยสาร แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจำช่องรักษาการณ์ เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทหญ.ทอท.) เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 61 เกี่ยวกับการหารือมาตรการการรักษาความปลอดภัย ณ ช่องทางรักษาการณ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้มีมติให้เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย และให้ประกาศแจ้งประชาชน ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทราบเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ประจำช่องรักษาการณ์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรณีไม่มีบัตรแสดงตน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 61 เป็นต้นไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top