ข่าวทั่วไป

รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน OTOP ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน” ที่ จ.สงขลา

วันนี้ (9 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุม FMS 3209 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) “100 ที่ปรึกษา 100 วิสาหกิจชุมชน OTOP ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน” โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี

สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาธุรกิจตกลงร่วมมือในการพัฒนา อาสาให้ความช่วยเหลือแนะนำการดำเนินงาน อาทิ ด้านการเงิน การบัญชี การผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประชาชน และโรงเรียนที่ต้องการคำปรึกษาในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เห็นชอบร่วมกัน พัฒนาธุรกิจฐานรากในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อยกระดับให้เป็นธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยการตกลงร่วมกัน พร้อมทั้ง มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับที่ปรึกษาธุรกิจร่วมมือในการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอน การฝึกอบรมร่วมกัน และร่วมกันเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top