ข่าวมาใหม่

ม.อ. ร่วมกับ 12 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เปิดศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โครงการ Innovation Hubs ศูนย์อบรม เรียนรู้ และพัฒนาผ่านงานวิจัย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม

วันนี้ (12 มี.ค. 61) ณ Innovation Hub ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการเปิดศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแขกผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมงานในครั้งนี้

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ที่มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา อีก 12 สถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมเปิดตัวครั้งนี้ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม ภายใต้ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดมากจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมสู่ภาคธุรกิจ

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ถือเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการให้เกิดการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และถือเป็นการต่อยอดศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ในด้านหัตถกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูล ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์การพัฒนาผ่านงานวิจัย ให้เกิดการต่อยอดธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ และสร้างผู้ประกอบการแบบ Start Up เป็นต้น

โดย ศูนย์ฯ แห่งนี้ มีพื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น พื้นที่สำนักงาน พื้นที่ให้บริการและพื้นที่จัดกิจกรรม ซึ่งภายในงานครั้งนี้ก็มีการมอบหุ่นตังกวน หุ่นยางพาราสำหรับฝึกสอนช่วยชีวิต โดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีการแสดง การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในงานศูนย์นวัตกรรมฯ ด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top