ข่าวการศึกษา

รมช.ศึกษาธิการ เผย โครงการโรงเรียนประชารัฐและอาชีวศึกษาประชารัฐ จชต. พร้อมเริ่มเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่อยู่ในทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการของรัฐ และโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพักนอน ภายใต้โครงการ “โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชีวศึกษาประชารัฐ” เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ในลักษณะโรงเรียนประจำให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และใน 4 อำเภอของ จ.สงขลา (ประกอบด้วย อ.จะนะ นาทวี เทพา และ อ.สะบ้าย้อย) รวมถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

โดยโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดให้ 1 อำเภอ มีโรงเรียนประจำ ระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 37 อำเภอ 73 โรงเรียน และโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ มีจำนวน 4 คือ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

จากการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ เป็นที่สนใจของผู้ปกครองและประชาชนเป็นจำนวนมาก ได้นำบุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5,277 คน และระดับ ปวช. ปวส. จำนวน 850 คน รวมทั้งสิ้น 6,152 คน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการรับนักเรียนและจะเปิดเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top